Regjeringen anbefaler at innendørs fritidsaktiviteter mm. utsettes til etter 18.01.2021.

Ettersom all ridning i Emijas rideskole foregår utendørs, påvirker dette ikke våre ridekurs.

Alle forholdsregler gjelder selvsagt fortsatt og jeg ber om at de som ikke føler seg helt friske/i form ikke møter opp til timene.